Průběh výstavby

Srpen 2021

Probíhá hrubá výstavba 12 RD. Po dokončení přeložky hlavního řadu vodovodu byly zahájeny výkopové práce na dalších 8 RD, na čtyřech RD probíhá archeologický průzkum.

Naše další projekty